Vis, Vis

Ostrvu Vis i Komiži se uvek veoma rado vraćamo. Tokom dugog niza godina ovo je jedna od najposećenijih ekskurzija.

Ronili smo sve doboro poznate lokacije, a dodali smo i neke nove.

Posetili smo Teti, Vasilios, Fortunal, B-24, družili se sa ugorima, gofovima, murinama...

Pravo sedmodnevno uživanje.

Ostrvu Vis i Komiži se uvek veoma rado vraćamo. Tokom dugog niza godina ovo je jedna od najposećenijih ekskurzija.

Ronili smo sve doboro poznate lokacije, a dodali smo i neke nove.

Posetili smo Teti, Vasilios, Fortunal, B-24, družili se sa ugorima, gofovima, murinama...

Pravo sedmodnevno uživanje.

img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img