Rescue diver

Rescue Diver kurs je baziran na znanjima i veštinama koje si prethodno stekao, proširuje tvoja znanja o tome kako preduprediti i sprečiti  probleme, male i velike,

i kako ih efikasno rešavati u slučaju da do njih dođe uz pomoć različitih tehnika. 

Na Open Water Diver kursu bili smo fokusirani pretežno na sebe i razvoj znanja i veština koje su nam potrebne da vodimo računa o sebi pod vodom.

Tokom Adventures in diving kursa kroz specifične i raznovrsne zarone fokus je proširen na naše okruženje, a tokom Rescue Diver kursa

podižemo naše veštine na još viši nivo a naš fokus se širi i na druge ronioce.

Neke od tema kojima se bavimo su: samospašavanje, prepoznavanje stresa, oprema za spašavanje, upravljanje spašavanjem, spašavanje uspaničenog ronioca, spašavanje ronioca u nesvesti…

Rescue Diver kurs se sastoji iz tri modula:

Modul 1. – Razvoj znanja(teorijska predavnja) – 6 x 2 časa

Učimo: 
- kako da predupredimo nastanak ronilačkog incidenta,
- upoznajemo se sa funkcionisanjem ronilačke opremom do detalja, kao i
- postupcima za spašavanje i pružanje prve pomoći u slučaju ronilačkog incidenta. 

 

Modul 2. – Razvoj Rescue Diver veština – min. 4 x 2 časa

Učimo: 
- procedure za pomoć umornom roniocu,
- uspaničenom roniocu na površini i pod vodom,
- načine za pronalaženje nestalog ronica,
- kako pomoći ronicu bez svesti na površini i pod vodom,
- izlazak iz vode sa nesvesnom žrtvom. 

Modul 3. – Trening u otvorenoj vodi – 4 scenarija

Scenario 1 - Uspaničeni ronilac sa povredom ekstremiteta
Scenario 2 - Uspaničeni ronilac na površini
Scenario 3 - Onesvešćeni ronilac pod vodom
Scenario 4 - Onesvešćeni ronilac na površini, izlazak iz vode i pružanje prve pomoći

 

 

Preduslovi za pristupanje kursu:

Minimum 12 godina
Adventure Diver ili ekvivalent
Emergency First Response (može se završiti u okviru RD kursa) 

Posle uspešno završenog Rescue diver kursa možeš pristupiti Divemaster kursu.