Divemaster

Divemaster - prva profesionalna ronilačka kategorija.

Tokom ovog kursa u saradnji sa instruktorom proširuješ svoje teorijsko znanje, a ronilačke veštine dižeš na viši, profesionalni nivo.

Divemaster trening razvija tvoje liderske sposobnosti, kvalifikuje te da planiraš, organizuješ i vodiš zarone kao i da asistiraš instruktoru tokom obuke ronilaca.

Ovo je jedan od najzahtevnijih kurseva u ronilačkoj obuci.

Kurs se sastoji iz tri modula:

Modul 1. – Razvoj znanja – minimum 12 x 2 časa

Kroz 12 oblasti prolazimo uz predavanja i diskusije, rad u učionici i rad sa opremom i kursistima u samoj školi.

Neke od tema kojima se bavimo su:

uloga i karakteristike divemastera, nadgledanje i vođenje ronilačkih aktivnosti, asistencija u obuci  ronilaca, dekompresiona teorija, programi koje divemaster može da vodi, risk menadžment, ronilački biznis, dalji razvoj tvoje ronilačke karijere.

 

Modul 2. – Razvoj veština – tokom celog kursa

Imamo dva cilja: unapređenje ronilačkih veština i kondicioniranje (razvoj izdržljivosti).

Potrebno je da postignete zadovoljavajuća vremena u nekoliko vežbi, a osnovne ronilačke veštine se moraju dovesti na visok nivo kako bi mogli da budete uzor i model roniocima koji tek uče osnovne ronilačke veštine.


 

Modul 3. – Praktična primena – tokom celog kursa

U praksi primenjujemo znanja koja smo stekli, uz saradnju sa instruktorom dobićete šansu da vežbate i razvijate svoje divemaster veštine u radu sa kursistima na bazenu i otvorenoj vodi.