Pećine

Ronili smo:

- Vrelo Crnog Timoka, Krivi Vir, Srbija

- Miliva, Srbija

- Suhadolca, Slovenija

- Šteberk, Slovenija

- Jelovičko vrelo, Srbija

- Mikovića špilja, Crna Gora

- Plava špilja, Vis, Hrvatska

- Zelena špilja, Vis, Hrvatska

- Medveđa špilja, Vis, Hrvatska

Ronili smo:

- Vrelo Crnog Timoka, Krivi Vir, Srbija

- Miliva, Srbija

- Suhadolca, Slovenija

- Šteberk, Slovenija

- Jelovičko vrelo, Srbija

- Mikovića špilja, Crna Gora

- Plava špilja, Vis, Hrvatska

- Zelena špilja, Vis, Hrvatska

- Medveđa špilja, Vis, Hrvatska