Altitude Diver

Ronjenje na većim nadmorskim visinama

 

Ovaj kurs ronioca upoznaje sa svim neophodnim procedurama i znanjima kako bi mogao bezbedno da roni na većim nadmorskim visinama.

Kratak pregled kursa:

  • zašto ronimo na većim nadmorskim visinama
  • upotreba ronilačkih tablica i kompjutera u planiranju zarona
  • korekcija dubinomera i ronilačkih kompjutera
  • hipoksija i hipotermija

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 10 godina uz pristanak roditelja