Boat Diver

Ronjenje sa broda

 

Ronjenje sa broda ili čamca je uobičajena praksa.

Bez obzira na to da li se roni sa privatnog čamca ili sa nekog od ronilačkih brodova, moraju se poštovati specifične procedura i pravila sa kojima ronioci najčešće nisu upoznati.

Ovaj kurs te upoznaje sa različitim tipovima ronjenja sa broda i veštinama potrebnim za bezbedno izvođenje zarona.    

Kratak pregled kursa:

  • tipovi i karakteristike brodova
  • bezbednost i obavezna oprema
  • izlazak sa i ukrcavanje na brod
  • planiranje zarona sa broda
  • navigacija pri ronjenju sa broda

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (sa broda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 10 godina uz pristanak roditelja