Diver Propulsion Vehicle

Podvodni skuter

 

Cilj ovog kursa je da ronioca nauči kako se koristi podvodni skuter (Diver Propulsion Vehicle - DPV).

Upoznavanje ronioca sa veštinama, procedurama, tehnikama, problemima i opasnostima sa kojima se susrećemo koristeći podvodne skutere.

Kratak pregled kursa:

  • fizika
  • prednosti korišćenja podvodnih skutera
  • upoznavanje sa skuterom koji se koristi na kursu
  • bezbednost
  • buddy sistem i upotreba skutera
  • upotreba skutera

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 15 uz pristanak roditelja