Drift Diver

Ronjenje u struji

 

Ovaj kurs roniocu pruža znanje, veštine i tehnike neophodne da pravilno i bezbedno izvođnje ronjenja u struji.

Kratak pregled kursa:

  • vodena sredina – talasi, plima, struje
  • oprema za ronjenje u struji
  • procedure i planiranje zarona

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 10 godina uz pristanak roditelja