Equipment Specialist

Specijalista za ronilačku opremu

Ovaj kurs roniocu pruža detaljan uvid u to kako funkcioniše ronilačka oprema. Demonstrira se pravilno održavanje opreme kao i opšte popravke različitih tipova ronilačkih odela, kompenzatora plovnosti, regulatora i druge dodatne opreme.

Kratak pregled kursa:

  • ronilačka odela
  • kompenzatori plovnosti
  • regulatori i alternativni izvori vazduha
  • pojas sa tegovima
  • kompjuteri i ostali instrumenti
  • dodatna oprema

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 x 2 časa)
  • na ovom kursu nema zarona

Preduslovi za pristupanje kursu:

Minimum 18 godina, 15 uz pristanak roditelja