Ice Diver

Ronjenje pod ledom

 

Ronjenje pod ledom  može da bude lepo i zanimljivo iskustvo a roniocu pruža mogućnost da uživa u ronjenju tokom cele godine.

Za razliku od uobičajenih zarona u otvorenim vodama, kada ronimo pod ledom susrećemo se sa mnogim opasnostima koje zahtevaju specifične procedure i obuku.

Tokom ovog kursa učimo kako da isplaniramo i bezbedno izvedemo zaron pod ledom.

Kratak pregled kursa:

  • fiziološki aspekti ronjenja u hladnim vodama
  • oprema za ronjenje pod ledom
  • sigurnosne procedure na površini
  • navigacija
  • ronilačke lampe – upotreba i čuvanje

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver  ili ekvivalent
Minimum 18 godina