Night/Low Visibility Diver

Noćno ronjenje / Ronjenje u uslovima slabije vidljivosti

 

Mnogim roniocima je ronjenje noću omiljen tip ronjenja.

Tokom ovog kursa ronilac se upoznaje sa procedurama, tehnikama i potencijalnim opasnostima ronjenja noću kao i u uslovima slabe vidljivosti.

Upotreba lampi, navigacija u uslovima slabije vidljivosti, buddy sistem, komunikacija, kontrola plovnosti samo su neke veština na koje trebamo da obratimo pažnju kako bi bezbedno uživali u noćnom ronjenju.

Kratak pregled kursa:

  • zašto ronimo noću?
  • oprema za ronjenje u uslovima slabije vidljivosti
  • buddy sistem
  • navigacija
  • dezorijentacija
  • kontrola plovnosti
  • živi svet

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 10 godina uz pristanak roditelja