Search and Recovery

Pretraga terena i podizanje objekta

Ova specijalizacija upoznaje ronioca sa specifičnim veštinama i tehnikama neophodnim za planiranje, izvođenje i evaluaciju zarona na kojem se vrši pretraga terena i podizanje objekta. 

Kratak pregled kursa:

  • navigacija – merenje razdaljine
  • navigacija uz pomoć prirodnih orijentira
  • ronjenje  u uslovima slabije vidljivosti
  • načini pretrage
  • tehnike podizanja objekta

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda i/ili bazen)
  • sva potrebna oprema je obezbeđena (kanapi, liftbag, motalice, bove)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver, ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 15 godina uz pristanak roditelja