UW Navigation Diver

Navigacija pod vodom

 

Navigacija pod vodom je jedna od najvažnijih veština koje svaki ronilac treba da savlada.

Ovaj kurs ti pruža teorijska i praktična znanja kako se pravilno koriste prirodni orijentiri i kompas za navigaciju pod vodom .

Kratak pregled kursa:

  • podvodni ambijent
  • navigacija uz pomoć prirodnih orijentira
  • upotreba kompasa
  • procena razdaljine

Trajanje i struktura kursa:

  • predavanje (2 časa)
  • 2 zarona (otvorena voda)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver,  Junior OpenWater Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 10 uz pristanak roditelja