Wreck Diver

Ronjenje na olupinama

 

Ronjenje na olupinama je jedan od najuzbudljivijih vidova rekreativnog ronjenja.

Na kursu učimo kako da maksimalno bezbedno ronimo na olupinama koristeći specifičnu opremu i tehnike.

Kratak pregled kursa:

 • zašto ronimo na olupinama
 • buddy sistem
 • navigacija/mapiranje
 • oprema za ronjenje na olupinama
 • ronjenje u uslovima slabije vidljivosti
 • upotreba lampi
 • postavljanje arijane i upotreba motalice
 • procedure u slučaju nezgode
 • horizontalno i vertikalno mapiranje olupine

Trajanje i struktura kursa:

 • predavanje (2 x 2 časa)
 • 2 zarona (otvorena voda, bez ulaska u olupinu) ili
 • 3 zarona (otvorena voda, delimično ulaženje u olupinu)

Preduslovi za pristupanje kursu:

Open Water Diver ili ekvivalent
Minimum 18 godina, 15 za delimičan ulazak u olupinu uz pristanak roditelja, 10 bez ulaska u olupinu uz pristanak roditelja
Deep diver sertifikat za ronjenje na olupinama dubljim od 18m.