Izvor Crnog Timoka u Krivom Viru

Nastavili smo prethodno započeto istraživanje vrela Crnog Timoka.

Pri penatraciji, na oko 350 metara od ulaza, jedan od članova tima je probušio suvo odelo što je bilo dovoljan razlog da krenemo ka izlazu.

Nastavljamo sa ronjenjem neki drugi put.

Nastavili smo prethodno započeto istraživanje vrela Crnog Timoka.

Pri penatraciji, na oko 350 metara od ulaza, jedan od članova tima je probušio suvo odelo što je bilo dovoljan razlog da krenemo ka izlazu.

Nastavljamo sa ronjenjem neki drugi put.

img img img img img img img img img img img img