Sportska bajka

Kao i prethodnih godina i ove smo podržali manifestaciju „Sportska bajka”  koja se tradicionalno održava u Beo Zoo vrtu. Našim najmlađim drugarima i njihovim roditeljima smo predstavili ronjenje kao sport i zabavu za celu porodicu. 

Mališani su postavljali mnogo zanimljivih pitanja koja su zahtevala veoma opširne i kreativne odgovore. Ove godine im je posebno bilo zanimljivo da „slušaju more” iz mnoštva školjki koje smo doneli kako bismo ih upoznali sa podvodnim svetom mora i reka.

Sportska bajka” se organizuje od 1997. godine. Manifestacija je usmerena na promociju i razvoj sporta među mladima, a ima za cilj da na zanimljiv i popularan način uključi što više dece u sport kao i da uputi roditelje na značaj pravilnog bavljenja sportom, posebno kod dece predškolskog i školskog uzrasta.

Kao i prethodnih godina i ove smo podržali manifestaciju „Sportska bajka”  koja se tradicionalno održava u Beo Zoo vrtu. Našim najmlađim drugarima i njihovim roditeljima smo predstavili ronjenje kao sport i zabavu za celu porodicu. 

Mališani su postavljali mnogo zanimljivih pitanja koja su zahtevala veoma opširne i kreativne odgovore. Ove godine im je posebno bilo zanimljivo da „slušaju more” iz mnoštva školjki koje smo doneli kako bismo ih upoznali sa podvodnim svetom mora i reka.

Sportska bajka” se organizuje od 1997. godine. Manifestacija je usmerena na promociju i razvoj sporta među mladima, a ima za cilj da na zanimljiv i popularan način uključi što više dece u sport kao i da uputi roditelje na značaj pravilnog bavljenja sportom, posebno kod dece predškolskog i školskog uzrasta.